Sammensetning av briller

1. Linse: en komponent innebygd i frontringen på brillene, en av de viktigste komponentene til brillene.

2. Nesebro: forbinder venstre og høyre øyeformet tilbehør.

3. Neseputer: støtte når du har på deg.

4. Pilhode: Skjøten mellom linseringen og linsevinkelen er generelt buet.

5. Speilben: Krokene er på ørene, som er bevegelige, koblet til haughodene, og spiller rollen som å feste linseringen. Når du bruker briller, vær spesielt oppmerksom på tinningenes størrelse, som er direkte relatert til bærekomforten.

6. Skruer og muttere: metallbeslag for tilkobling og låsing.

7. Låseblokk: Stram til skruene for å stramme låseblokkene på begge sider av åpningen til linseringen for å fikse funksjonen til linsen.


Innleggstid: 25. oktober 2021